Bihelti
Problem-z-odżywianiem-się-a-zaburzenie-psychodietetyki.jpg

Istotne Tematy

Poczytaj o sprawach istotnych dla Ciebie!

Zespół metaboliczny

Wyniki badań, które obejmowały ponad 900 tys. pacjentów wykazały, że u osób z rozpoznanym zespołem metabolicznym istniało 2 - krotnie większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, a wskaźnik zgonów w tej grupie był 1,5 - krotnie wyższy (Dołowacka, 2016).

Kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego zostały ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) oraz Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation – IDF) i są znane jako NCEP-ATP III. Kryteria te obejmują otyłość brzuszną (obwód talii u mężczyzn ≥ 94 cm, a u kobiet ≥ 80 cm) oraz dodatkowo współistnienie co najmniej 2. z wymienionych zaburzeń:

  • stężenie trójglicerydów ≥ 150 mg/dL

  • dyslipidemia

  • stężenie HDL < 40 mg/dL u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet,

  • ciśnienie tętnicze ≥ 130/85 mmHg,

  • glikemia na czczo ≥ 100 mg/dL

  • cukrzyca typu 2

  • nadciśnienie tętnicze

Na skutek coraz większej dostępności gotowych, wysokoprzetworzonych produktów spożywczych oraz nadmiernej ich konsumpcji, zwiększa się zachorowalność na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadwaga, otyłość, nadciśnienie, dyslipidemia, hiperglikemia i cukrzyca, które stanowią podstawę do powstania zespołu metabolicznego. Określenie „zespół metaboliczny” wywodzi się z obserwacji, że u otyłych osób z insulinoopornością występują liczne czynniki ryzyka sercowo – naczyniowego. W obecnym rozumieniu termin ten odnosi się także do osób metabolicznie otyłych z prawidłową masą ciała.

Jak można ustrzec się przed wystąpieniem zespołu metabolicznego? Przede wszystkim należy zadbać o zdrowy styl życia – o racjonalną dietę, ruch, sposoby radzenia sobie ze stresem, o jakość relacji z otoczeniem. Pamiętajmy, że wg pól zdrowotnych Lalonda (1973 r.) styl życia aż w 50% odpowiada za nasze zdrowie, a za wybór stylu życia odpowiadamy my sami:))


H. Skopinska