Bihelti
Problem-z-odżywianiem-się-a-zaburzenie-psychodietetyki.jpg

Istotne Tematy

Poczytaj o sprawach istotnych dla Ciebie!

MHO – metabolically healthly overweight/obesity – zdrowa otyłość

Czy znacie osoby z widocznie nadmierną masą ciała, które na jakąkolwiek sugestię o odchudzaniu dla poprawy stanu zdrowia odpowiadają: „ależ ja jestem zdrowa/y! wszystkie wyniki mam w normie!”

Czy można być otyłym i zdrowym? Czy istnieje zdrowa otyłość?

Duża grupa osób z otyłością rzeczywiście nie cierpi na zaburzenia zespołu metabolicznego albo występują one w niewielkim stopniu (MHO) w przeciwieństwie do grupy osób z nadwagą lub otyłością, której towarzyszą zaburzenia metaboliczne, np. insulinooporność (MAO – metabolically abnormal overweight/obesity).

Podział na dwa rodzaje otyłości – zdrowy i niezdrowy – jest jednak kwestionowany: MHO uważa się za fazę przejściową do MAO. Jak pokazały badania naukowców Instytutu Badań nad Zdrowiem przy Uniwersytecie Birmingham (2017 r.), nadwaga i otyłość wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wieńcowym, udarem, cukrzycą typu 2, nawet gdy brak zaburzeń zespołu metabolicznego lub jego cechy nie są nasilone. Osoby otyłe bez zaburzeń metabolicznych są bardziej narażone na choroby serca, choroby naczyniowo-mózgowe i niewydolność serca niż osoby z prawidłową wagą ( Caleyachetty i in., 2017). Tak więc działania prewencyjne i lecznicze powinny obejmować wszystkie osoby otyłe, niezależnie od stopnia występowania zaburzeń metabolicznych.

H. Skopinska