Bihelti

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

INFORMACJE DLA KLIENTA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskiwanych w Gabinecie Psychodietetyki BiHelti, nr NIP 5591074581, nr Regon 369702160, mieszczącym się w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 10/2, jest właściciel firmy Hanna Skopińska.

2.      Pani/Pana dane osobowe, są pozyskiwane w Gabinecie Psychodietetyki w celu udzielenia porady psychologicznej/psychodietetycznej lub opracowania indywidualnego programu odżywiania się.

3.      Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa wyżej,  odbywa się na podstawie art.6 ust. 1, pkt. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

4.      Hanna Skopińska właściciel BiHelti, jest jedynym odbiorcą pozyskanych danych osobowych i nie będzie ich przekazywać innym odbiorcom, za wyjątkiem firm współpracujących, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę i zaakceptuje regulamin tych firm.

5.      Dane osobowe będą przechowywane, przy zachowaniu wymaganych zabezpieczeń, przez okres 10 lat.

6.      Klient, którego dotyczą zebrane dane osobowe ma w każdej chwili prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, cofnięcia zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7.      Klient, którego prawo do ustawowego zabezpieczenia danych zostało naruszone ma prawo wniesienia skargi.

8.      Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy (pisemnej lub dorozumianej). Konsekwencją braku danych będzie ograniczenie porady psychologicznej/psychodietetycznej  stosownie do posiadanych informacji.